چرا از کاشت میلگرد استفاده کنیم؟

کاشت میلگرد در بتن به منظور ایجاد تغییرات مختلف در سازه استفاده می شود. در ادامه به برخی از مهم ترین کاربردهای کاشت میلگرد اشاره می کنیم. با خانه بتن همراه باشید. چرا از کاشت میلگرد استفاده می کنیم؟ از روش کاشت میلگرد می توان برای ایجاد اکثر اتصالات در سازه استفاده نمود. به عنوان […]

انواع بتن و کاربردهای هر کدام

انواع بتن را می توان از جهات مختلف بررسی نمود. مثلا تقسیم بندی براساس مقاومت فشاری، خواص کارایی و … در ادامه یکی از جامع ترین تقسیم بندی های بتن آورده شده است که انواع بتن متناسب با نوع کاربردشان تقسیم بندی شده اند. هر کدام از این بتن ها خواص و کاربردهای مخصوص به خود […]

روش های تخریب بتن

روش های تخریب بتن تنوع زیادی دارند. از تخریب به کمک مواد شیمیایی و اسید گرفته تا تخریب به کمک دستگاه های پنوماتیکی مختلف. برای حذف و تخریب بتن آسیب دیده و جایگزینی آن با بتن جدید چندین حالت ممکن است روی دهد. معمولا تعمیر بتن با روکش گذاری روی آن و دوختن بتن پیش […]