خدمات

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی های بتن شیمایی و مواد افزودنی های بتن معدنی دسته بندی میشوند ، که از جمله پرکاربردترین این مواد ؛ روان کننده ها و فوق روان کننده ها را می توان نام برد. کاربرد اصلی افزودنی های بتن روان کننده؛ بهبود عملکرد بتن یا به عبارت دیگر کم کردن میزان آب مورد نیاز جهت مخلوط کردن بتن است که از این طریق مقاومت بیشتری در بتن مورد نظر حاصل می شود.از دیگر کارایی های محصولات افزودنی های بتن ، صرفه جویی در مقدار سیمان مصرفی و عدم آب انداختن بتن و افزایش سهولت فرایند تراکم بتن را میتوان ذکر کرد.

افزودنی های بتن روان کننده

ابر روان کننده بتن و کم کننده آب بتن به مقدار قابل توجه ابر روان کننده و کاهش آب بتن با خاصیت دیرگیر کنندگی روان کننده و تاخیر دهنده گیرش بتن در ترکیب

افزودنی های بتن پلیمری

ملات پلیمر دو ترکیبی آماده مصرف شامل چسب و پودر پوشش برای حفاظت آرماتورها و چسب رابط بتن نو به قدیمی

افزودنی های بتن اپوکسی

ملات اپوکسی جهت چسباندن همه ی قطعات بتنی و جهت لکه گیری ملات سه ترکیبی برای چسباندن کل قطعات بتنی و چسب رابط بتن نو و قدیمی

افزودنی های بتن هوازای

پودر و ژل های سیلیس ( افزودنی های مضاعف ) برای بتن ریزی با کیفیت بسیار بالا الیاف افزودنی